• Bydgoszcz, Ulica Pomorska 59/7c
 • 500 243 969
 • kancelariakrzywicki@gmail.com

Kanceclaria Krzywicki

Kanceclaria Krzywicki, Adwokat

ZAKRES USŁUG

Kancelaria świadczy usługi zarówno na rzecz podmiotów gospodarczych, jak i klientów indywidualnych.

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz podmiotów gospodarczych na podstawie umowy o stałej współpracy lub doraźną pomoc prawną. W zależności od potrzeb Klienta świadczymy pomoc prawną w Kancelarii lub w miejscu działalności Klienta. W zakresie tej obsługi Kancelaria zajmuje się w szczególności doradztwem prawnym, przygotowywaniem opinii prawnych, projektów umów, regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego, opiniowaniem przedstawionych dokumentów, uczestnictwem w negocjacjach. Ponadto Kancelaria  świadczy pomoc prawną przy zakładaniu i rejestracji nowych podmiotów gospodarczych oraz reprezentuje przedsiębiorców przed sądami powszechnymi, sądami polubownymi, organami administracji państwowej oraz przed innymi podmiotami.

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach z zakresu:

 • prawa rzeczowego, w szczególności w sprawach dotyczących nieruchomości,
 • prawa zobowiązań,
 • prawa spadkowego,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawa medycznego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa zamówień publicznych,
 • prawa karnego (reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym).