• Bydgoszcz, Ulica Pomorska 59/7c
  • 500 243 969
  • kancelariakrzywicki@gmail.com

Kanceclaria Krzywicki

Kanceclaria Krzywicki, Adwokat

KANCELARIA

Cezary Krzywicki_bez tła

Radca prawny Cezary Krzywicki jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2007). W latach 2007 – 2008 odbył aplikację referendarską przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy zakończoną egzaminem państwowym oraz Podyplomowe Studia Prawa Handlowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2011 roku ukończył szkolenie z mediacji cywilnych zorganizowane przez Fundację Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych z siedzibą w Gdańsku prowadzone zgodnie ze standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości i uzyskał certyfikat dyplomowanego mediatora.
Po ukończeniu aplikacji radcowskiej i zdaniu egzaminu radcowskiego uzyskał wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy. Jednocześnie radca prawny Cezary Krzywicki był uczestnikiem licznych szkoleń,      w szczególności z zakresu prawa zamówień publicznych.

Ponadto radca prawny Cezary Krzywicki legitymuje się bogatym doświadczeniem zawodowym zdobytym w prywatnych przedsiębiorstwach, organach administracji publicznej, kancelariach prawniczych oraz zdobytym w trakcie prowadzenia własnej kancelarii.

Radca prawny Cezary Krzywicki specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego. Jego szczególnym zainteresowaniem cieszy się także szeroko pojęte prawo gospodarcze, prawo rodzinne i prawo karne.